سخن شاپرک

عاشقانه هایم را برای تو سروده ام

تویی که هیچ زمانی مراندیدی

همیشه کنارت بودم اماتوبه من  بی اهمیت بودی و فقط از کنارم ردشدی....

بازهم مراندیدی...

توی مردونگی نمره ی عشقوگرفتی و عشقتو از من دریغ کردی...

فقط خواستم بدونی که نامردی تو مرام من نیست....

هروقت....

هرزمان.....

که  احساس منوفهمیدی....برگرد

/ 2 نظر / 6 بازدید
zohre

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب