رفیق!!!!

دریا طوفانی بشه غریبا آشنا میشن
تموم نا خداها یک شبه با خدا می شن
رفیقاى نیمه راه، زیادى هارت و پورت دارن
چند قدم باهات میان بعدش ازت جدا مى شن
جورابش یه جفت باشه آدم، خیالش راحته
ب
یشتر از یه جفت باشه همیشه تا به تا مى شن

.

.

.

(غزل سروده شده توسط یک دوست)

/ 2 نظر / 7 بازدید
Ooo Mab ooO

پرسید چرا آسمان ابریست؟ گفتم:تو نبودی با او درد دل کردم!

Ooo Mab ooO

تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست ... !!