خودش گفته

او که سایه ی رحمتش برسرشماست چنین میگوید:

((اگرکوه ها به لرزه درآیند وتپه ها ازجاکنده شوند،نه تزلزلی درعشق بی دریغم نسبت به شمابه وجود می آید و نه آن عهدی راکه باخود برای تسلای خاطرتان بسته ام می شکنم))

...

....

...

پی نوشت:آخ چه خدای مهربونی داریم....

/ 3 نظر / 6 بازدید
هدی

واقعا....[گل]

Ooo Mab ooO

دیروز و فردا هر دو نامردند ...! دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش ... مرا فریب دادند تا نفهمم امروزم چگونه گذشت

بسی زیبا یود...! آورین![تایید][چشمک] ممنون ، خیلی قشنگ بود...