/ 6 نظر / 23 بازدید
ســـــــوگنـــد

آن شب ... که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ... تماشا می کرد ... آن شب که شب پره ها .. عاشــقـــانه تر .. نــــور را می جســـتند ...! و اتاقم .. سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... ! دانستم.. تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی.

ســـــــوگنـــد

دلتنگــــی پـیــچـیـــــــــده نـیـســتــــــــ . . . ! یــــکـــــــ دل . . . ! یــکـــــــ آســـــمـــــان . . . ! یــکـــ بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هـای تـــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! بــه هـمــیـــن ســـــــادگـــــــی

ســـــــوگنـــد

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی، نمی توانم نفس بکشم! عجب نفس گیر است هوایِ بی تو!

یاشا

ஜ۩۞۩ஜخدایا پناهم باش.که جز پناه تو پناهی نمیخواهمஜ۩۞۩ஜ [گل] آنروز که سقف خانه ها چوبی بود ! گفتار و عمل در همه جا خوبی بود ! امروز بنای خانه ها سنگ شده ! دلها همه با بنا هماهنگ شده[گل] [گل] در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...[گل] [گل] در كتــاب چهــار فصــل زنــــدگــی صفحه هــا پشت ســرِ هـم می روند هر يک از اين صفحه ها، يک لحظه اند لحظه هــا بــا شــادی و غـم می روند… گــريه، دل را آبيــاری می كنــد خنــده، يعنی اين كه دل هــا زنده است… زنـــدگـی، تركيب شــادی بــا غــم است دوست می دارم من ايــن پيـــونـــد را گــر چه می گويند: شــادی بهتر است دوست دارم گــريــه بــا لبخنـــد را …! [گل] روزگارا: تو اگر سخت به من میگیری، با خبر باش که پژمردن من آسان نیست، گرچه دلگیرتر از دیروزم، گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند، لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست زندگی باید کرد...![گل] [گل] ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ

یاشا

ஜ۩۞۩ஜخدایا پناهم باش.که جز پناه تو پناهی نمیخواهمஜ۩۞۩ஜ [گل] آنروز که سقف خانه ها چوبی بود ! گفتار و عمل در همه جا خوبی بود ! امروز بنای خانه ها سنگ شده ! دلها همه با بنا هماهنگ شده[گل] [گل] در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...[گل] [گل] در كتــاب چهــار فصــل زنــــدگــی صفحه هــا پشت ســرِ هـم می روند هر يک از اين صفحه ها، يک لحظه اند لحظه هــا بــا شــادی و غـم می روند… گــريه، دل را آبيــاری می كنــد خنــده، يعنی اين كه دل هــا زنده است… زنـــدگـی، تركيب شــادی بــا غــم است دوست می دارم من ايــن پيـــونـــد را گــر چه می گويند: شــادی بهتر است دوست دارم گــريــه بــا لبخنـــد را …! [گل] روزگارا: تو اگر سخت به من میگیری، با خبر باش که پژمردن من آسان نیست، گرچه دلگیرتر از دیروزم، گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند، لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست زندگی باید کرد...![گل] [گل] ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ