قاصدک...!

قاصدکم چرا تنها نشسته ای

چراغمگینی؟!.....دوستانت کجا رفتن....!!

توچرا نمیروی؟!..نکند جایی رابلد نیستی......!

...........

قاصدک برایم خبر بیاور

از خوبیها...

از مهربانیهای عشقی که در خاطر پررنگ است و در ظاهر کمرنگ...

قاصدک حالا که دوستانت رفتن بامن دوست میشوی؟؟

/ 23 نظر / 118 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zohre

مثل پــــرنده ای باشــــــ کـــه به روی شاخه ای سستــــ می خوانـــد . . . شـــــــاخه می لــــرزد ولـــی پـــرنده می خوانــــد چــــون ایــمان دارد که پــــرواز را می دانـــد !!

Ooo Mab ooO

آرام سر جایم نشستم بودم اما حسابش از دستم در رفت روز هایی که خودم را تنها گذاشتمُ رفتم سراغِ تنهایی دیگران ! چقدر به خودم توجه بدهکارم ...

fateme

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… مخاطب خاص! تمام زندگی! دلیل نفس کشیدن! همه ی وجود… یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم…

قـــاصـــ❤ــــدكــ

آخـه اين شه وضشه !! اون عكسه رو هي ميبينم ، هي از خنده ميچسبم به سقف ! [نیشخند][قهقهه] آخه منظره پشتشو شما يه ملاحظه اي بفرما... انگار محوطه ي بيرون زندان ابوقريبه !!خخخخ [نیشخند]

قـــاصـــ❤ــــدكــ

نخير ! فرزند گل من تو فاز كار خاف شهر نيس [زبان][ناراحت] نشناختم اون يارو رو ... [سوال] خيلي عجيبه .... عجيب [نیشخند]

قـــاصـــ❤ــــدكــ

نخير ! فرزند گل من تو فاز كار خاف شهر نيس [زبان][ناراحت] نشناختم اون يارو رو ... [سوال] خيلي عجيبه .... عجيب [نیشخند]