زمـستـــو نــ ....

زمـستــونـــ فــصــل تــولد تــو

آغاز فصـل عاشقانه هاس

آغاز دوست داشتنو دوست داشته شدنه

......

زمـستــونــ فصل برف بازیو شیطونیه

زمـستــونــ رو دوست دارم

زمـستــونــ رو به خاطر رویش وجود تو دوست دارم

تولدت مبارک زمـستــونــ منــ

پینوشت:ایشالا زمستون خوبی  رو پشت سر بذاریدقلب

/ 1 نظر / 60 بازدید