بانو

اناری سرخ از دست خدا افتاد و جاری شد وَ مثل قطره ی خون، رنگ دریاها اناری شد

سپاه قطره ها آرام آرام از نگاه تو شبیه دانه های اشک، روی گونه جاری شد ترک

برداشت بغضِ در گلو جا مانده ات بانو ترک برداشت قلب نازکت، این زخم، کاری شد خدا

را آن چنان عاشق شدی و سوختی در او که حتّی جبر دنیای کبودت اختیاری شد زمین

از درک درد و غصّه هایت سخت عاجز بود وَ سهم خاک، از دنیای تو چشم انتظاری شد

تو را با زخم در چشم زمین تصویر می کردند تنت از زخم های بی شمار آیینه کاری شد

بهاران را زمستان می کند شب گریه های تو تبسّم کردی و اخم زمستانی بهاری شد

نهال یازده خورشید را در خاک رویاندی وَ خاک از ابر باران زای چشمت آبیاری شد ***

توئی آرامش دل های طوفانی، ولی بانو - تمام سهم دنیای من از تو بی قراری شد

پینوشت:یافاطمه ی زهرا......شهادت بانو ی دوعالم تسلیت باد

/ 2 نظر / 5 بازدید
سمانه

سلام گلم منم عید و بهت تبریک میگم امیدوارم سال خوبی داشته باشی و بهت خوش گذشته باشه [قلب][ماچ]

zohre

خدایــــــا شفــــــــا بده… بنده های سالمت را شفا بده! کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدون آنها نمیچرخد! کسانی را شفا بده که خیال می کنند مریض نخواهند شد هرگز! کسانی را که روحشان خیلی مریض است