........

LOVE is like WAR
Easy to start......
Difficult to end......
Impossible to forget......
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

پینوشت:به نقل از یکی

/ 1 نظر / 9 بازدید
نیلوفر

خسته تر از اونی هستم ... که یه لیوان چای آرومم کنه ... دلم ... آغوش گرم تو رو میخواد ... توی یه جنگل ناشناس ...از لا بلای شاخه های درختان آسمون سرک بکشه ..