ﺩﻭست ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ
ﺩﻭست ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ
ﺩﻭست ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ
اﻣﺎ ﺩﻭست ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ

/ 4 نظر / 41 بازدید
علی=گل دانلود

بح بح.. افرین شاپرک خانوم[دست]. میبینم که فراموشم کردی[ناراحت][گریه][دلشکسته]

عمو جون

الان فرق 2تای آخری چیه!؟

نرگس

گاهی کسی را دوست داریم اما او نمیفهمد گاهی کسی ما را دوست دارد اما ما نمیفهمیم . . . . . . . خلاصه‌یک‌مشت‌ آدم نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل جامعه دادیم[قهقهه]

قــاصــ❤ــدكــــ

سخنان حكيمانه در ميكنـیا شاپــی ! [نیشخند] بسـی تحت تاثير قرار گرفتيم ! [نیشخند][چشمک] [قلب]