قلبـــــــــت...

قلبــت که بی نظم زداز همیشـــه عاشق تری ...

اشکت که بی اختیار ریختاز همیشـــه دلتنگ تــری ...شبت که با درد گذشتفکرت از همـــیشه در گیر تر ستدل شکسته
/ 3 نظر / 10 بازدید

سلام ممنون اومدی وبت خیلی خوبه ها الان میگی خودم میدونم

Ooo Mab ooO

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽفرشته ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﺳﺮﺧﺎﮐﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﺵ ﭘﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺷﻢ