ولادت نهمین اختر امامت

شد باز به روی خلق، باب برکات
ای غرق گنه رسید کشتی نجات
زن دست به دامان جواد و بفرست
بر احمد و آل او دمادم صلوات

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
Ooo Mab ooO

تولد مولامون علی مبارک موفق و پیروز باشید

قاصدك

زنگ زدم به یاس گفتم الو میگه: از چی بگم برات توقع داری چی از جیبم درآد فهمیدم که برشکست کرده قطع کردم زنگ زدم 2afm گفتم الو ؛ میگه : الو صدامو داری ؟! میگم : آره مرتیکه میگه : خسته ام از خاطرات موندگارت . . . " بابا این با همه دعوا داره " بعدش زنگ زدم مجید خراطها ؛هنوز الو نگفته ، میگه : تیغ و بردار دستمو خط خطی کن ، تلافیه .. ." مرتیکه میخواست یک قتل بندازه گردنمون "زنگ زدم تتلو ؛ هی میگم : الو ! میگه : چرا قطع کردی هی میگم : امیر ! میگه : دوباره قهر کردی ؟! آخرش گفت : بیا لباستو از پشت ببندم . . . " خدایا توبه "زنگ زدم به یه شماره ؛ هی میگه : امی امی امی امی امی . . . آخرش میگه : امید جهانه با حامد پهلان ! زنگ زدم معین میگه: بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن.آتیش بزن بجونم پر پرم کن هیچی دیگه میخواست خودکشی کنه سریع قعطش کردم زنگ زدم به چاوشی میگه: گوشیو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم. زنگ زدم اندی میگه:شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره گفتم مواظب خودت باش ما از اون خانواداش نیستیما.. شهرام شپره که جزو خواننده

قاصدك

زنگ زدم به یاس گفتم الو میگه: از چی بگم برات توقع داری چی از جیبم درآد فهمیدم که برشکست کرده قطع کردم زنگ زدم 2afm گفتم الو ؛ میگه : الو صدامو داری ؟! میگم : آره مرتیکه میگه : خسته ام از خاطرات موندگارت . . . " بابا این با همه دعوا داره " بعدش زنگ زدم مجید خراطها ؛هنوز الو نگفته ، میگه : تیغ و بردار دستمو خط خطی کن ، تلافیه .. ." مرتیکه میخواست یک قتل بندازه گردنمون "زنگ زدم تتلو ؛ هی میگم : الو ! میگه : چرا قطع کردی هی میگم : امیر ! میگه : دوباره قهر کردی ؟! آخرش گفت : بیا لباستو از پشت ببندم . . . " خدایا توبه "زنگ زدم به یه شماره ؛ هی میگه : امی امی امی امی امی . . . آخرش میگه : امید جهانه با حامد پهلان ! زنگ زدم معین میگه: بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن.آتیش بزن بجونم پر پرم کن هیچی دیگه میخواست خودکشی کنه سریع قعطش کردم زنگ زدم به چاوشی میگه: گوشیو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم. زنگ زدم اندی میگه:شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره گفتم مواظب خودت باش ما از اون خانواداش نیستیما.. شهرام شپره که جزو خواننده