/ 3 نظر / 10 بازدید
قاصدك

مورد داشتيم... . . . . . . . . . مورد داشتيم كه داشتيم... اصن تو به مورد مردم چيكار داري؟؟!! الله اكبر، تسبيح من كو؟!!![ابله][ابرو][نیشخند]

قاصدك

مورد داشتيم... . . . . . . . . . مورد داشتيم كه داشتيم... اصن تو به مورد مردم چيكار داري؟؟!! الله اكبر، تسبيح من كو؟!!![ابله][ابرو][نیشخند]

پری

اعصابم داغونه ها باورم نمیشه حتی با ترول تو هم خنده ام نگیره