میلاد بانوی صبرو پایداری

باز عالم پر ز غوغاى که شد؟

باز دلها مست و شیداى که شد؟

باز گوش اهل دل پر زمزمه

از طنینِ شور و آواى که شد

باز سر دارد هواى عاشقى

طالب روى دل آراى که شد

باز دیده سوى دامم مى‏کشد

پایبند چشم گیراى که شد

باز دل سرشار از شوق که شد

باز این ویرانه مأواى که شد

دل به شوق ازیاد زینب آمده

تهنیت میلاد زینب آمده

نام زینب لرزه بر دل افکند

غیر آن دل که ز سنگ و آهن‏است

کسیت زینب جلوه عشق خدا

عشق او سرمایه دین من است

هست سرى منجلى در روح او

جمع زهرا و على در روح او

هیچ گنجى با غمت‏ هم‏پایه ‏نسیت

غیر عشقت‏ شیعه ‏را سرمایه ‏نیست

خواست دل آید به زیر سایه‏ایت

دید اما نور حق را سایه نیست

غیر تو که شیعه زهرا خورده‏اى

هیچ کس با فاطمه همپایه نیست

غیر نام دلربایت زینبا

در کتاب عشق حیدر آیه نیست

غیر اشکى که نثارت مى‏کنم

عاشق بى‏مایه‏ات را مایه نسیت

عزت حیدر مدد کن عاشقت

دختر کوثر مدد کن عاشقت

اى درخشنده‏تر از الماس‌ها

اى صفا بخش وجود یاس‌ها

اى تجلى امامت در زنان

مایه‌ی ترس على‌نشناس‌ها

حوریان از درک تو عاجز همه

کى شناسندند یقین خناسها

لطف تو شد شامل هر شیعه‏اى

اى صفا بخشیده بر احساسها

خسته بال دام عشقِ زینبم

من پرستوىِ دمشق زینبم

اى خدا من دوست‏دار زینبم

خسته جانم جانثار زینبم

سال‌ها پرسه به کویش مى‏زنم

کوچه گرد و خاکسار زینبم

مى‏تپد در سینه دل با یاد او

دردمند و بیقرار زینبم

کاش بودم من کبوتر اى خدا

تا نمایى همجوار زینبم

در دم مرگم سوى شامم کشید

آن زمان در انتظار زینبم

کاش من قربان زینب میشدم

خادم طفلان زینب می‏شدم

پینوشت:میلاد بانوی عشق،بانوی صبر وپایداری به همه ی دوستان عزیزم مبارک

/ 1 نظر / 9 بازدید