رفتنت بیرحمانه بود

هرآمدنی رفتنی داردقبول!!
آمدنت قشنگ بوداماچراانقدربیرحمانه رفتی....

/ 9 نظر / 8 بازدید
zohre

زنده باد آن کس که گاهي يادي از ما ميکند / از خجالت ما غريبان را غرق دريا ميکند حال ما ميپرسد و از مهرباني هاي خود / اين دل رنجور ما را عطر گل ها ميکند . . .

من و تو

عزیزم چی شده؟ چرا ناراحت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاپرک جون تو همین انگ و فیلم کسیو میشناسی کمکم کنه؟ اره بگو معرفی کنه بهم بگو ممنونتم راستی اگه چیزی شده خواسی دردودل کنی و حرف بزنی رو من حساب کن نبینم ناراحتی عزیزکم[ماچ]

رویا

من امده ام ....وای وای من امده ام ناز بنیاد کنم من امدام که ناز بنیاد کنم من امده ام وای وای من امده ام ....[نیشخند] خیلی خوبه دوست جونی

❤ ترنم عشق علی ضیا و شاهرخ استخری ❤ قاصدك

…...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ آپـــيـــمِِِــ... پيشمون بيا...[گل][ماچ]

❤ ترنم عشق علی ضیا و شاهرخ استخری ❤ قاصدك

بي ادف!![چشمک] حالا خوبه ديشب 2 ساعت اونجا بوديا... بعد ميگي نمخام؟؟!!!خخخخخ[چشمک][نیشخند][زبان] راستي چخبره؟! يكي ميگفت تو ناراحتي؟ تو حالت بده؟! چي؟؟؟ قاشق شدي تو باز؟؟؟!![نیشخند][تعجب]

من و تو

عزیزم یادت نره بهشون بگیاااااااا[ماچ] خواستی درد ودل کنی کمکی ساخته بود ما هستمیا داداش