می آیی...

می آیی

رد قدم هایت صورتم را خیس میکند

قاعده ها کجای این جهان پنهانند

/ 2 نظر / 8 بازدید
یک مرد یک زندگی

شهامت می خواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی ! پیش من هم تشریف بیارین خوشحال میشم.