روزگار ما

در روزگاری زندگی میکنیم کـه:

هَرزگی “مـُـــــد” اســت !

بی آبرویــی “کلاس” اســـت !

مَســـــتی و دود “تَفـــریــح” اســـت !

رابطه با نامحرم “روشــن فکــری” اســت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز “مُوفقیت” اســـت !

بی فرهنگی “فرهنگ” است !

پینوشت:خدا به دادمون برسه...خیال باطل

/ 4 نظر / 6 بازدید
اسماعیل

خدابدادمون برسه[نگران]

zohre

سلام وبت عاااااااالیییییی بود من لینکت کردم اگه دوست داشتی لینک کن بازم بیا

یخمک فروش جهنم

سلاااااااااااااام چند ماه ازت خبری نبود هاااااا کجا بودیییییییییییی؟ دستم بهت برسه میکشمممممممممممممت [قلب]

حق با شماست متاسفانه!!