مرهم

گل سرخ عشقت پراز خارهای دوریست

که بالهای پروانه ای ام را میخراشد.

اما عطر و طراوتش.......... مرهم زخم هایم میشود.

/ 3 نظر / 8 بازدید
zohre

وحشی ترین قاتل دنیاست . . . خاطراتت را میگویم ! مهم نیست اکنون . . . زندگیم چگونه میگذرد . . . عاشق آن خاطراتی هستم . . . که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند . . . !

zohre

. آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن … ! کاری که خدا با تو می کند…