دلتنگی

 

 

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
♫ عــــــــشق بی پــایان ♫

عـشـقـت را قـبـل از ازدواج بـیـازمــا نــه یـکـبـار ، بــارهــا ... امــا بـعـد از ازدواج آزمــایـشـش نــکن در آزمــونــهـا هـمـراهـیـش کــن . . .

♫ عــــــــشق بی پــایان ♫

چــه زیبـــاســـتــــــــ : اینکـــــه مــــــن تــــــــو را تمــــــــاشـــا میکـــنم و تـــــــو بــــی خبــــــر از اطــــرافـــــت... لبخــــــنـــد میـــــزنــــــی...!! اینــــکه مـــــن بــه تــــو فکــــر میکــــــــنم.. .. و تــــــــو بــــه دیگــــــــــری..............!!!!

sogol

Afariiiiiiiin kheili ghashangan body azizam afffffarin aksesham kheili khoshgel bod[نیشخند][خرخون]

Ooo Mab ooO

دلتــــنگـــــم .. مثــــل یـک بـرگ خیـــــس دور از شــاخــــه کـــه حتـی بغــض لــــه شـدنـش بــــه گـوش هیچکــس نمــــی رســـــد !