+..*_*..+

روزگار عجیبی ست

دیوار ها حرفهایم را بیشتر میفهمند تا آدم های شهر

آخر روزی دیوار هامیشکننداز غصه های شاپرک

همانگونه که تا امروز ترک برداشته اند

.........

همه ی عمر سکوت کردم تا نق زدن هایم اطرافیانم را آزرده خاطر نکند

دیگر تاب و تحمل سکوت را ندارم

سکوت را شکستم...

وحال که لب به سخن گشودم ...

آن شد که همیشه میترسیدم اتفاق بیفتد

......

بعضی ها ناراحت شدند

بعضی ها غر زدند

وبعضی ها تحمل شنیدن  حرفهایم را نداشتند

................

نتیجه گرفتم سکوت از همه چیز بهتر است....

...ودیوار  بهترین دوست برای نق زدن است....

لااقل برای مدتی محکم است و نمیشکند

گوش شنوا دارد

ناراحت نمیشود

وتحمل بار سنگینی از غم و غصه های شاپرک را دارد

به دوش میکشد

غر نمیزند

و.......

هعیناراحت

/ 3 نظر / 24 بازدید
قــاصــ❤ــدكــــ

روزگار بچگـيمون خيلـي قشنگ تر بود [دلشکسته] قدر ندونستيم [دلشکسته] نبينم غصـتـو شاپرك [ناراحت] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]

عمو جون

همه در حسرت یک پروانه ... من به پرواز می اندیشم ... به تو می اندیشم ... تو که زیباتر از اندیشه یک پروازی...[ماچ]

نرگس

آخی‌تحت‌تاثیر‌قرار‌گرفتم[گریه]