خدایا

دلی شکست و خدا گفت آه بنده من 

دلت به دست که دادی که قدر آن نشناخت

غمین مباش و اشک نریز ، من همین جایم

بهای قلب تو عشق است ، او هوس پرداخت

اگر چه دل تو باختی و او دلی نسپرد

ولی گمان به خطا برد ، او منش را باخت

تو دل به من بسپار و به عشق من رو کن 

دلی که نزد من آمد نه شکست و نه گداخت.

/ 7 نظر / 45 بازدید
عمو جون

[ماچ][ماچ]

عمو جون

دیگه زندگی اینجوری میخواد.سنگ باشی[ناراحت]

عمو جون

قالب وبلاگتم قشنگه نفسم[ماچ]

عمو جون

ای بابا من دیگه خسه شدم نمیکشم [ناراحت]

عمو جون

سیلی واقعیت رو درست اون وقتی میخوری که وسط زیباترین رویا هستی ...

عمو جون

[ناراحت]

[هیپنوتیزم][خوشمزه][دست][ابله]