امان از دلم...

دلم یک خیابان میخواهد..

که بشود با تو قدم زد...

جایی که مردمش زبان ما را بلد نیستند....

من به زبان خودمانی

هی بگویم "دوستت دارم"

و عابران درگیر این کنجکاوی باشند...

من چه میگویم که تو اینطور میخندی...!

/ 1 نظر / 27 بازدید
Reihaneh

[قلب][قلب][قلب][گل]