# اعتراف_من

اعتراف من!

بــــایــــد اعـــــــتراف کنـــــــممـــــــن نــــیز گاهـــــــیبــــه ستـــــــارگان آســـــــمان نگـــــــاه کــــرده امدزدانـــــــه !نــــه بــــه تـــــــمامیـــــــشــ ــان ؛تنـــــــها بــــه آنــــانی که شبـــــــیه تــــرندبــــه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید