# مشق

چطور...

چطـــور زنـدگـــــــی کــنـــــیم....؟با کــمــــی مکث جواب داد گذشته ات رابدون هـﻴچ تاسفــــــی بپذﻴـر....با اعتماد،زمان حالت را بگذران...بدون ترسبرای آیـنده آماده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید