# نوشتم_از_احساسم

توروبادنیا عوض نمیکنم..

عشق من مهربون من یهوکجارفتی!!؟ چطور دلت اومد یهویی بری..! تویی که پاک ترین فرشته ی زمینی خدابودی ... آخ  بدجوری دل میبردی هنوزم دل میبری بدجوری تودلم جاخوش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 9 بازدید