# نوشتم_از_احساسم

توروبادنیا عوض نمیکنم..

عشق من مهربون من یهوکجارفتی!!؟ چطور دلت اومد یهویی بری..! تویی که پاک ترین فرشته ی زمینی خدابودی ... آخ  بدجوری دل میبردی هنوزم دل میبری بدجوری تودلم جاخوش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 20 بازدید

عاقبت....!!

  عاقبت یه جایی....یه وقتی.... ب قول شازده کوچولو... دلت اهلی یه نفر میشود.... ودلت برای نوازشهایش تنگ میشود...... حتی برای نوازش نکردنش.......تومی مانی ودلتنگیها..... تومی مانی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 23 بازدید