# نوشتم_از_احساسم

عاقبت....!!

  عاقبت یه جایی....یه وقتی.... ب قول شازده کوچولو... دلت اهلی یه نفر میشود.... ودلت برای نوازشهایش تنگ میشود...... حتی برای نوازش نکردنش.......تومی مانی ودلتنگیها..... تومی مانی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 17 بازدید

نمیدانم...

حال که دوباره ماهی دیگر فرارسیده است...  نمیدانم.... نمیدانم باید به کجاپربکشم.... نمیدانم ازغم دوری توبه که پناه برم... این ماه ،ماه شادیست... امامن .... امامن،غمگینم... غمگین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید