***

طعم بوسه ات فراموشم شده

پینوشت:پیشی بدنگرانمنم موخوامخجالت

/ 8 نظر / 23 بازدید
الهه

الهي...چه پيشي نازي[ماچ][چشمک]

مهربان

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم... شاید... گنجشکان بتوانند هضمشان کنند...

TaranoOmRafiee

دلتنگ من نیستی وقتی دلم تنگه باور نمیکردم انقد دلت سنگه دلتنگ اون میشی هر وقت که تنها شی باور نمیکردم انقدر بد باشی... خیلی بدی خیلیییییییییی.........!!!!!!!!!!!!! بوووووووووووووووووووسسسسسسسسسسس [ماچ]

mersedeh

عکس خاک برسری[خنده]

mersedeh

پیشی هم پیشی های قدیم[نیشخند]

یلدا

الهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[نیشخند][پلک][ماچ]