روزه سکوت

در پی بی مهری ها روزه ی سکوت گرفته ام

حال تو بگو انقدر بغض که در گلویم فرو میکنی

روزه ام را باطل نمیکند؟!……

/ 8 نظر / 22 بازدید
نیلوفر

هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن ! ولـــی... کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ... خـود زنــدگــی ام بــود....

نیلوفر

هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن ! ولـــی... کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ... خـود زنــدگــی ام بــود....

منتظران

در لیالى قدر قرآن به دل کن ، نه فقط قرآن به سر که اولى جوهر ذات تو گردد دومى خارج از گوهر تو است . . . وبلاگ خوب و زیبایی دارید ... از وبلاگ ما هم دیدن کنید . التماس دعا[گل]

نسترن

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ سلامتی دلتنگا نه دلسنگا سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی ناشیا نه ل.اشیا سلامتی رازدارا نه نازدارا سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت !

نسترن

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ سلامتی دلتنگا نه دلسنگا سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی ناشیا نه ل.اشیا سلامتی رازدارا نه نازدارا سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت !

هپل

خوب بود