این روزهادلم...

این روزهادلم اصراردارد فریادبزنداما...من جلوی دهانش رامی گیرم.وقتی

میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!این روز هامن.....خدای

سکوت شده ام;خفقان گرفته ام تاآرامش اهالی دنیاخط خطی نشودناراحت

/ 5 نظر / 8 بازدید
من و تو

سلام عزیزم شما هم لینک شدی[گل]

من و تو

سلام عزیزم شما هم لینک شدی[گل]

Ooo Mab ooO

مثل آن مسجد بین راهی تنهایم.... هرکسی هم که می آید مسافر است .... میشکند .... هم "نمازش" را هم " دل " ما را

زینلی

این آدرس تمام پستهامه ممنون میشم نظرتو بدونم[خجالت]

رویا

نه اینکارو نکن تو خودت منو نصیحت میکنی ولی از من درگیر تری که ..... بنظرم باید بگی تا خالی بشی...البته اگر این حرفه دلته ...!![لبخند][بغل]